XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Ustroń 2022

Polskie Towarzystwo Węglowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i
Barwników w Toruniu oraz Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
Katedra Biomateriałów i Kompozytów,

Sekcja Węglowa  i Sekcja Przetwórstwa Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Serdecznie zapraszają do udziału w

XIV Konferencji Naukowo-Technicznej

Zdjęcia z XIV Konferencji w październiku 2022

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom za udział w tegorocznej Konferencji!

Informujemy, że są już zdjęcia z Konferencji 2022 – zapraszamy do ich oglądania     (i pobierania 🙂 )

Zdjęcia z Konferencji Naukowo Technicznej Jaszowiec 2022

Druga część zdjęć – dziękujemy za przesłanie!

Zdjęcia z Konferencji Naukowo Technicznej 2022 – część druga

MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE

NAUKA – PRZEMYSŁ ` 2022

Postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu

która odbędzie się w dniach 18 – 21 października 2022

Miejsce konferencji:
Pensjonat Jawor
ul. Wczasowa 51

Ustroń Jaszowiec

Zamieszczamy tutaj informacje i materiały XIV Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe Ustroń, która odbędzie się w październiku 2022 roku w Jaszowcu

Dla Państwa udostępniony jest już nowy Folder XIV Konferencji Węglowej oraz Karta Zgłoszenia z Szablonem streszczenia

Linki do pobrania:

Folder XIV Konferencji Węglowej Ustroń 2022

Karta zgłoszenia uczestnictwa i Szablon streszczenia – 2022

Materiały Konferencyjne 2021 – Streszczenia Referatów z XIII Konferencji

Na stronie ubiegłorocznej XIII Konferencji mogą Państwo pobrać pełne materiały konferencyjne – z danymi dotyczącymi składu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, programem, planem wystąpień, wszystkimi Streszczeniami wystąpień. 83 strony, a więc kompletne wydawnictwo w formie elektronicznej dotyczące ostatniej Konferencji
ISBN: 978-83-63555-62-7

Link do pobrania:

Materiały konferencyjne – Streszczenia Wystąpień XIII Konferencji Węglowej Ustroń 2021