Cel konferencji

Jest to cykliczna, coroczna Konferencja Naukowo-Techniczna której celem  jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania.

Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

W programie konferencji przewiduje się wygłoszenie:

  • referatów (do 30minut),
  • komunikatów (15 minut)
  • prezentację posterów
  • prezentację firm

Preferowany wymiar plakatów to 1000 x 650 mm. Postery będą oceniane przez Komisję Konkursową i najlepsze z nich otrzymają dyplomy i nagrody.

Prezentowane prace będzie można opublikować w indeksowanych czasopismach polskich: Przetwórstwo Tworzyw, Materiały Kompozytowe, Przemysł Chemiczny, Farby i Lakiery.