Komitet Naukowy Konferencji 2019

Przewodnicząca: Prof. dr hab. ELŻBIETA FRĄCKOWIAK,
Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, Politechnika Poznańska, v-ce Prezes PAN

V-ce przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Dr inż. Krzysztof Bortel, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i   Barwników w Toruniu, oddział w  Gliwicach
Dr hab. inż. Aneta Frączek- Szczypta, AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i  Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz, AGH Kraków

Mgr inż. Grzegorz Rogowski, Prezes Zarzadu SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., Nowy Sącz

Mgr inż. Andrzej Hotloś, Prezes Cobex Polska Sp. z o.o., Racibórz

Prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Stanisław Biniak, Uniwersytet MK, Toruń

Prof. dr hab. Wojciech Kempiński, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Dr inż. Lidia Kurzeja, PTW, IMPIB, SITPChem – Gliwice

Dr Marlena Maślanka, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i   Barwników w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Myalski, Politechnika Śląska, Katowice

Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet AM w Poznaniu

Dr Andrzej Swinarew, Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr Leszek Stobiński, Politechnika Warszawska (Laboratorium Grafenowe)

Dr hab. Paweł Szroeder, Prof. Uniwersytetu KW w Bydgoszczy

Komitet organizacyjny

dr inż. Lidia Kurzeja, Przewodnicząca
kom: 507 046 734; e-mail: lidia.kurzeja@interia.pl
dr Mateusz Kempiński,  e-mail:  matt@amu.edu.pl
mgr inż. Iza Gajlewicz, e-mail: i.gajlewicz@impib.pl
mgr inż. Grażyna Król, kom: 664 421 349