Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy Konferencji 2020

Przewodnicząca: Prof. dr hab. ELŻBIETA FRĄCKOWIAK,
Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, Politechnika Poznańska, v-ce Prezes PAN

V-ce przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Prodziekan ds nauki

Dr inż. Mariola Bodziek-Kochel, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPIB,  Z-ca Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych,

Dr hab. inż. Aneta Frączek- Szczypta, AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i  Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz, PTW, AGH Kraków

Prof. dr hab. Teresa Bandosz, The City College of New York, Nowy Jork, USA

Mgr inż. Grzegorz Rogowski, Prezes Zarzadu SGL Graphite Solutions Polska

Mgr inż. Andrzej Hotloś, Prezes Cobex Polska Sp. z o.o., Racibórz

Prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Stanisław Biniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. dr hab. Wojciech Kempiński, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Dr inż. Lidia Kurzeja, PTW, IMPIB, SITPChem – Gliwice

Dr Marlena Maślanka, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPIB, Toruń, dyrektor

Prof. dr hab. inż. Jerzy Myalski, Politechnika Śląska, Katowice

Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Andrzej Swinarew, Prof. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Dr hab. Paweł Szroeder, Prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komitet organizacyjny

dr inż. Lidia Kurzeja, Przewodnicząca
kom: 507 046 734; e-mail: lidia.kurzeja@interia.pl
dr Mateusz Kempiński,  e-mail:  matt@amu.edu.pl
mgr inż. Ewa Langer, e-mail: e.langer@impib.pl
mgr inż. Grażyna Król, kom: 664 421 349