Komitet Naukowy Konferencji 2017

Przewodnicząca: Prof. dr hab. ELŻBIETA FRĄCKOWIAK,
Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, Politechnika Poznańska, v-ce Prezes PAN

V-ce przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Dr inż. Krzysztof Bortel, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i   Barwników w Toruniu, oddział w  Gliwicach
Dr hab. inż. Aneta Frączek- Szczypta, AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i  Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz, AGH Kraków

Mgr inż. Grzegorz Rogowski, Prezes Zarzadu SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., Nowy Sącz

Prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Stanisław Biniak, Uniwersytet MK, Toruń

Prof. dr hab. Wojciech Kempiński, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Dr inż. Lidia Kurzeja, PTW, IMPIB, SITPChem – Gliwice

Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet AM w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, ZUT Szczecin

Mgr inż. Grażyna Rymarz, IMPIB, Gliwice

Dr Leszek Stobiński, Politechnika Warszawska (Laboratorium Grafenowe)

Dr hab. Paweł Szroeder, Prof. Uniwersytetu KW w Bydgoszczy

Komitet organizacyjny

dr inż. Lidia Kurzeja, Przewodnicząca
kom: 507 046 734; e-mail: lidia.kurzeja@interia.pl

dr Mateusz Kempiński,  e-mail:  matt@amu.edu.pl
dr inż. Edyta Gibas,       e-mail: e.gibas@.impib.pl
dr Beata Swinarew,       e-mail: b.swinarew@impib.pl
mgr inż. Iza Gajlewicz, e-mail: i.gajlewicz@impib.pl
mgr inż. Grażyna Król:
kom: 664 421 349; e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl