Najnowsza karta uczestnictwa w XII Konferencji (kwiecień 2019) i Oświadczenie

Do pobrania jest już karta uczestnictwa w XII Konferencji Naukowo Technicznej, 2-5 kwietnia 2019 w Ustroniu.
Prosimy zwrócić uwagę na część dolną, obejmującą zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby udziału w Konferencji, a także publikacji Państwa pracy, zgodnie z zapisami nowej Ustawy o Ochronie danych osobowych, dostosowanej do wymogów RODO:

KARTA_UCZESTNICTWA_2019